• Rustfri stål kød kværn
  • Rustfri stål båd tag
  • Rustfri stål rist
  • Rustfri stål sliske, OP Stål
  • Rustfri stål sav, OP Stål
  • Rustfri stål tank

Privatlivspolitik

Olsen & Pedersen Stål A/S respekterer ethvert privatlivs forhold og gør os umage for at beskytte alle data, såvel de personlige som de forretningskritiske, samt til hver en tid at overholde Databeskyttelses-forordningen.

Vi indsamler følgende oplysninger om vores kunder:
Almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til fremsendelse af faktura.

Formål og grundlag for behandling af persondata
Behandling af oplysningerne er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som den registrerede er part i, eller fordi OP Stål skal opfylde eller overholde retslige forpligtelser.

Behandling af særlige oplysninger (følsomme oplysninger)
Vi behandler ingen følsomme oplysninger om vores kunder. I det omfang, der behandles særlige kategorier af oplysninger i forbindelse med rekruttering, sker det kun efter et udtrykkeligt samtykke fra ansøgeren.

De indsamlede data anvendes kun til at løse den aftalte opgave. Det kan være til bearbejdning i en rapport. Data deles ikke med nogen uden jeres samtykke. Data samkøres ikke til analyseformål.

Opbevaring af persondata
OP Stål opbevarer kun persondata om den registrerede, så længe det er relevant og tjener kundesamarbejdet eller ansættelsesforholdet.

Sikkerhed omkring persondata
OP Stål har til hver en tid en optimal teknisk og organisatorisk sikkerhed omkring persondata. For at undgå datatab tager OP Stål løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil OP Stål underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Kundens rettigheder, herunder indsigtsret
Der kan til hver en tid stilles krav om indsigt, indsigelse samt sletning af data.